‘Die Gelofte’ vir die eerste keer in Afrikaans getoonset

FOTO: Verskaf

Johan Vorster en Christoph Kotzé het kragte saamgesnoer en Die Gelofte vir die eerste keer getoonset in Afrikaans.

Dié treffende lied word uitgevoer deur Chris Chameleon, Adam Tas, Appel, Ghapi en Juan Boucher. Die musiekvideo vir hierdie lied wat deur Forum Films vervaardig word sal ook eersdaags bekendgestel word.

Die Gelofte is ’n spesiale eed wat op 16 Desember 1838 deur die Voortrekkers (Sarel Cilliers) afgelê is voor die Slag van Bloedrivier. Dit is afgelê by Wasbankspruit wat so genoem was omdat die Voortrekkers hulle wasgoed daar gewas het. Sedertdien word Geloftedienste en -feeste jaarliks gereël om die gebeure te herdenk.

Die Gelofte is elke dag vir sewe dae vanaf 9 Desember 1838 tot en met 15 Desember 1838 afgelê, waarna God op ’n wonderbaarlike wyse uitkoms verleen het aan die Voortrekkers op 16 Desember 1838, tydens die Slag van Bloedrivier.

Die oorspronklike Nederlandse bewoording van Die Gelofte lui as volg:

Mijne broeders en medegenoten,

Hier staan wij tans op een ogenblik voor een

heilige God van hemel en aarde om een belofte

aan Hem te beloven, als Hij Zijn bescherming met

ons zal wezen, en ons vijand in onze handen sal

geven, dat wij hem oorwinnen, dat wij die dag

en datum elke jaar als een verjaardag en een

dankdag zoals een Sabbat in Zijn eer sal

doorbrengen en dat wij een tempel tot Zijn eer

stichten sal, waar het Hem sou behagen en dat

wij het ook aan onze kinderen zal zeggen, dat zij

met ons er in moeten delen, tot gedachtenis ook

voor onze opkomende geslachten, want de eer

van Zijn Naam zal daardoor verheerlikt worden,

dat de roem en eer van overwinning aan Hem

sal worden gegeven. Amen.

’n Afrikaanse vertaling hiervan:

Hier staan ons voor die Heilige God van hemel en aarde om ’n gelofte aan Hom te doen, dat, as Hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as ’n dankdag soos ’n Sabbat sal deurbring; en dat ons ’n huis tot Sy eer sal oprig waar dit Hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte. Want die eer van Sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan Hom te gee.